حلقه ی ذکر

کی شود که به بهانه‌ی این حلقه‌های ذکر، حوض کوچک زندگی‌ام را به آبی مهربان دریاهات برسانی...

پیشنهاد های وب گردی

از جواهرخانه‌ی خالی نگه‌بانی بس است...

دوشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۰۲ ب.ظ
این لطف روا دار در حقم
که الی الابد یادم بماند
موضعم در برابرت، موضع ضعفی ست لایوصف و پایان‌ناپذیر...


۹۶/۰۶/۱۳
مهرا ساعی