حلقه ی ذکر

کی شود که به بهانه‌ی این حلقه‌های ذکر، حوض کوچک زندگی‌ام را به آبی مهربان دریاهات برسانی...

پیشنهاد های وب گردی

و چه کس بیش تر از تو مرا دوست می دارد؟

دوشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۵، ۰۸:۳۸ ب.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم.این خانه همان خانه سابق است. همان مروارید دوست داشتنی ام.

پست های قبلی تا مدتی غیرفعال خواهند ماند.


****

و چه کس بیش تر از تو مرا می شناسد؟ دوست می دارد و در حقم خیر روا می دارد؟ و مرا از گذرگاه هایی عبور می دهد که کس نه داند و نه تواند و نه خواهد...

کدام یار و یاور و رفیق و صاحب است که بر امتحان و بلایش، تمام جان برای شکر گفتن کم است؟

چه کس چون تو رو گرداندنش آن گونه که می دانی پریشانم می سازد..


ای آن که تمام شور و شوق و غم و شعف و آرمش و تلاطم و جنبش و ایستایی این جان، امیدی در طلب توست! نگاهم به سمت آسمان توست..بعدتر نوشت: حوالی اولین روزهای آخرین دهه ی آبان، پست های قبلی را دوباره برگرداندم.


۹۵/۰۶/۰۸
مهرا ساعی